Sila rujuk panduan untuk mendapatkan katalaluan bagi pangkalan data BLiS, LabourLaw, Lawnet, Malaysian Standards dan Thomson Innovation. E-jurnal dalam pelbagai disiplin ilmu juga boleh diakses melalui laman web e-jurnal.

ENJIN CARIAN SETEMPAT
Summon® adalah enjin carian setempat yang membolehkan anda membuat carian sumber maklumat atas talian yang terdapat dalam koleksi perpustakaan dari satu antaramuka yang mudah. Portal ini berfungsi sebagai enjin carian setempat bagi pangkalan data, e-jurnal dan e-buku.

 

PANGKALAN DATA PERCUBAAN

SAGE VIDEO COLLECTIONS (sehingga 30 Jun 2016)


LANGGANAN PUSAT SITASI MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

EBSCO Information services (permohonan kata laluan)

BLIS (Bernama Library & Infolink Service)

Proquest Dissertations and Theses Global (permohonan kata laluan)

Scopus

 

 

PANGKALAN DATA LANGGANAN

ACM Digital Library
Merupakan koleksi rujukan dan teks penuh daripada jurnal, majalah, transactions, laporan persidangan dan surat berita daripada Association for Computing Machinery (ACM). Akses hanya terhad kepada 3 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidang perkara meliputi: Applied Mathematics, Biomedical Engineering, Computer Science, Electrical and Electronics Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Operations Research. ACM juga menyediakan akses kepada Computing Reviews untuk semua pengguna perpustakaan secara percuma.

American Physical Society Journal
Secara umumnya American Physical Society merupakan badan organisasi fizik kedua terbesar di dunia selepas organisasi Gesellschaft Deutsche Physikalische. Organisasi ini telah menerbitkan lebih daripada 10 jurnal-jurnal saintifik, termasuk jurnal terkemuka dunia Physical Review dan Physical Review Letters. Ianya juga mengadakan lebih daripada dua puluh mesyuarat-mesyuarat sains setiap tahun bagi meningkatkan mutu maklumat yang ingin disampaikan. Setiap langganan American Physical Society (APS) menawarkan akses kepada jurnal:
* Physical Review Letters (1958-Present)
* Reviews of Modern Physics (1929-Present)
* Physical Review A (1970-Present)
* Physical Review B (1970-Present)
* Physical Review C (1970-Present)
* Physical Review D (1970-Present)
* Physical Review E (1993-Present)
* Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams (1998-Present)
* Physical Review Special Topics - Physics Education Research (1998-Present)
* PROLA - Physical Review Online Archive

Applied Science & Technology Full Text
Pangkalan data ini mengandungi indeks sebanyak 485 judul dari tahun 1983, abstrak sebanyak 485 judul dari tahun 1993 dan teks penuh sebanyak 100 judul dari tahun 1997. Akses hanya terhad kepada 4 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidang perkara meliputi: Acoustics, Aeronautics, Applied Mathematics, Artificial Intelligence, Atmospheric Sciences, Automatic Control, Automotive Engineering, Chemical Engineering, Chemistry, Civil Engineering, Communication and Information Technology, Computer Databases and Software, Construction, Electrical and Electronic Engineering, Engineering and Biomedical Materials, Energy Resources and Research, Environmental Engineering, Fire and Fire Prevention, Food and Food Industry, Geology, Industrial Engineering, Machine Learning, Machinery, Marine Technology, Mechanical Engineering, Metallurgy, Mineralogy, Mining Engineering, Neural Networks, Nuclear Engineering, Oceanography, Optical and Neural Computing, Petroleum and Gas, Physics, Plastics, Robotics, Solid State Technology, Space Science, Textile Industry and Fabrics, Transportation, Waste Management.

ASCE Library
Satu platform bagi mengakses jurnal terbitan American Society of Civil Engineers (ASCE). Mengandungi 30 judul jurnal yang diterbitkan dari tahun 1995 hingga kini. Bidang perkara meliputi: Aerospace, Architectural, Coastal and Ocean, Computing in Civil Engineering, Construction, Energy, Engineering Mechanics, Environmental Geotechnical, Hydraulic, Infrastructure, Materials, Management, Professional Issues, Structural, Transportation, Urban Planning, Water Resources.

ASME Digital Library (Abstract Only)
Satu platform bagi mengakses jurnal terbitan American Society of Mechanical Engineers (ASME). Mengandungi 22 judul jurnal yang diterbitkan dari tahun 1990 hingga kini. Bidang perkara meliputi: Applied Mechanics, Biomechanical Engineering, Dynamic Systems, Measurement and Control, Electronic Packaging, Energy Resources Technology, Engineering for Gas Turbines and Power, Engineering Materials and Technology, Fluids Engineering, Heat Transfer, Manufacturing Science and Engineering, Mechanical Design, Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Pressure Vessel Technology, Solar Energy Engineering, Tribology, Turbo-machinery, Vibration and Acoustics.


AVS Publications Digital Library
AVS adalah satu badan profesional yang mewujudkan komunikasi antara badan-badan akademik, badan-badan kerajaan dan industri bertujuan untuk berkongsi penemuan-penemuan penyelidikan dan pembangunan di atas topik-topik sains dan teknologi yang luas. Jurnal-jurnal yang diwujudkan merupakan satu platfom penting untuk penyebaran maklumat didalam bidang sains dan teknologi. AVS – Science & Technology of Materials, Interface and Processing ini menyediakan akses jurnal meliputi Journal of Vacuum Science & Technology A (JVSTA), Journal of Vacuum Science & Technology B (JVSTB) dan Journal of Surface Science Spectra.

 
British Standard Online
British Standards Online (BSOL) merupakan pangkalan data piawai bagi BSI. Ia merupakan sumber piawai yang paling komprehensif dan rasmi di Britain, Eropah dan antarabangsa yang digunakan oleh para professional seluruh dunia. BSOL mengandungi maklumat penting berkaitan perniagaan meliputi pelbagai disiplin bagi semua sektor industri. Akses hanya terhad kepada 5 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian.

Emerald Management Xtra
Emerald Management Xtra merupakan koleksi jurnal berwasit pengurusan paling komprehensif dan sumber maklumat atas talian kepada pustakawan, pelajar, penyelidik dan dekan fakulti. Ia menawarkan melebihi 75,000 teks penuh artikel daripada jurnal yang diterbikan oleh Emerald. Antara judul-judul jurnal dalam koleksi pangkalan data ini ialah European Journal of Marketing, International Journal of Operations & Production Management, Library Management, Management Decision, Personnel Review dan The TQM Magazine. Bidang perkara meliputi: Accounting and Finance, Business Ethics and Law, Economics, Education Management, Enterprise and Innovation, Healthcare Management, Human Resource Management, Industry and Public Sector Management, Information and Knowledge Management, International Business, Learning and Development, Library and Information Studies, Management Science/Management Studies, Managing Quality, Marketing, Operations and Logistics Management, Organization Studies, Performance Management and Measurement, Property and Real Estate, Strategy, Tourism and Hospitality.

Engineering Village
Engineering Village menyediakan akses kepada Compendex. Compendex merupakan pangkalan data kejuruteraan yang merangkumi pelbagai bidang kejuruteraan. Ia meliputi berjuta rujukan dan abstrak daripada beribu judul jurnal dan kertas persidangan. Akses hanya terhad kepada 3 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidang perkara meliputi: Nuclear Technology, Bioengineering, Transportation, Chemical and Process Engineering, Light and Optical Technology, Agricultural Engineering and Food Technology, Computers and Data Processing, Applied Physics, Electronics and Communications, Control, Civil, Mechanical, Materials, Petroleum, Aerospace and Automotive Engineering.

General Science Full Text
Pangkalan Data ini mengandungi indeks sebanyak 190 judul dari tahun 1984, abstrak sebanyak 190 judul dari tahun 1993 dan teks penuh sebanyak 57 judul dari tahun 1993. Bidang perkara meliputi: Astronomy, Atmospheric Science, Biology, Botany, Chemistry, Conservation, Earth Science, Environment, Food, Genetics, Health, Mathematics, Medicine, Microbiology, Nutrition, Oceanography, Physics, Physiology.

IEEE Xplore Digital Library
IEEE Xplore mengandungi teks penuh jurnal & majalah, kertas persidangan dan piawai terbitan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ia juga menyediakan maklumat dan panduan untuk mendapatkan buku-buku terbitan IEEE. Akses hanya terhad kepada 50 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Bidang perkara meliputi: Electrical Engineering, Computer Science, Electronics.

INSPEC
Inspec telah dihasilkan oleh The Institution of Engineering and Technology dan menyediakan akses kepada rujukan dan abstrak bagi jurnal, kertas persidangan, laporan, disertasi dan buku terbitan tahun 1969 hingga kini. Teks penuh juga boleh didapati bagi sesetengah rekod. Bidang perkara meliputi: Physics, Electrical Engineering, Electronics, Communications, Control Engineering, Computers and Computing, Information Technology.

IOPScience (Institute of Physics)
IOPScience merupakan perkhidmatan jurnal elektronik yang ditawarkan oleh Institute of Physics. Pengguna boleh melihat jurnal-jurnal yang disediakan melalui Title, Subject, Publishing Partner, Journal Archive atau EJs Collection. Pengguna juga boleh membuat carian dengan memilih butang Search dan menentukan carian mengikut keperluan maklumat. Bidang perkara meliputi: Atomic Physic, Molecular Physic, Optical Physic, Mathematical Physic, General Physic.

Journal Citation Reports®
Menyampaikan maklumat statistik yang dijumlahkan berdasarkan data sitasi .Memberikan pelbagai jenis impak dan mempengaruhi metrik , termasuk Journal Impact Factory dan Eigenfactor®.

LawNet
LawNet merupakan Perpustakaan Atas Talian bagi Undang-undang Malaysia yang mengandungi teks Undang-undang Malaysia. Ia sesuai bagi peguam, penasihat undang-undang, ahli akademik, pelajar undang-undang dan sesiapa sahaja yang ingin merujuk Undang-undang Malaysia. Akses hanya terhad kepada 5 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. Carian boleh dibuat melalui butang Law Library, E-Gazette, Index, Judgments, Latin Dict, Istilah atau Search. (permohonan kata laluan)

MathSciNet (Abstract Only)
MathSciNet merupakan pangkalan data sains matematik yang dikeluarkan oleh American Mathematical Society (AMS). Pangkalan data ini meliputi maklumat daripada bahan terbitan bercetak Mathematical Reviews (MR) dan Current Mathematical (CMP). Ia mengandungi rujukan bibliografi dilampiri dengan ulasan atau abstrak bagi hampir 2,000 artikel jurnal, buku, buku teks, laporan persidangan, kertas laporan dan tesis terbitan tahun 1940 hingga kini. Bidang perkara meliputi: Statistics, Computer Science, Physics, Operations Research, Engineering, Biology.

MyLawBox LabourLaw
MyLawBox LabourLaw menawarkan bahan dalam undang-undang perindustrian dan pekerjaan yang termaktub dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi, juga keputusan-keputusan daripada Mahkamah Perindustrian. Pangkalan data ini menonjolkan nota-nota praktis terpilih, borang-borang yang berkaitan perundangan, undang-undang atau kes-kes yang telah berlaku digunakan sebagai contoh kepada kes baru dan contoh-contoh persetujuan yang diaplikasikan atau digunakan dalam mahkamah. Pangkalan data ini sesuai untuk para usahawan, professional, majikan, pekerja, kakitangan sumber manusia, jabatan buruh, akademik dan penyelidik. Dalam aspek kandungan, perkhidmatan atas talian ini mengandungi Judgements, Industrial Court Awards, Case Citator, Legislation, Act Noter-Up, Legislative Forms dan Articles. Akses hanya terhad kepada 3 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. (permohonan kata laluan)

Malaysian Standards Online
Matlamat MS Online adalah untuk membantu pengguna mendapatkan maklumat Piawaian Malaysia dengan pantas melalui internet. Sistem ini menyediakan kemudahan enjin pencarian menggunakan beberapa kaedah pencarian seperti judul, nombor MS, tahun, katakunci, nombor ICS dan/atau perkara untuk membantu pencarian piawai yang berkaitan dengan keperluan pengguna. Akses hanya terhad kepada 5 pengguna sahaja bagi satu masa tertentu, sila log out setelah tamat setiap sesi carian. (permohonan kata laluan)

ProQuest Education Journals
ProQuest Education Journals memberi peluang kepada pengguna untuk mengakses lebih daripada 760 bahan terbitan dalam bidang pendidikan, termasuk lebih daripada 600 judul dalam bentuk teks penuh. Menawarkan maklumat lengkap kepada beratus topik pendidikan, pangkalan data ini juga menawarkan teks dan imej lengkap daripada jurnal seperti Childhood Education, College Teaching, Harvard Educational Review, Journal of Athletic Training dan Educational Theory. Bagi meningkatkan lagi mutu editorial artikel yang menfokuskan kepada topik pendidikan, imej artikel termasuk carta, jadual, gambar rajah dan unsur-unsur grafik lain juga digunakan. Bidang perkara meliputi: Adult Education, Higher Education, Home Schooling, Primary Education, Secondary Education, Special Needs Education, Specialist Teaching of the Arts, Sports, Business, Science, Government Funding, Communication in the Classroom, Counseling, Social Policies.

SAE International
SAE International scholarly journals report and archive adalah penemuan penyelidikan yang diperoleh melalui koleksi jurnal terkenal SAE. Lapan jurnal kandungan khusus meliputi semua bidang yang berkaitan dengan kenderaan darat dan aeroangkasa kejuruteraan, teknologi penerbitan atas talian dan disimpan oleh Highwire Press. Setiap Jurnal bertujuan untuk memenuhi keperluan penulis akademik dan industri, penyelidik dan pembaca dalam medium disesuaikan untuk penemuan, integrasi, dan penyelidikan. (permohonan kata laluan)

SAGE Journals Online
SAGE menerbitkan lebih 590 judul jurnal dalam pelbagai bidang. SAGE Journals Online adalah platform yang menyediakan akses kepada teks penuh kepada setiap jurnal terbitan SAGE. SAGE Full-Text Collections, iaitu pangkalan data penyelidikan khusus juga boleh diakses melalui SAGE Journals Online. Sehingga Jun 2011, Perpustakaan UTHM telah melanggan 39 judul jurnal dalam pangkalan data ini.

ScienceDirect
ScienceDirect merupakan satu perkhidmatan maklumat elektronik bagi perpustakaan penyelidikan dalam pelbagai bidang khususnya yang berkaitan dengan sains, teknologi dan perubatan ((STM)-Scientific,Technical and Medical literatures). Ia membolehkan penyelidik mengakses lebih 530 judul jurnal atas talian yang mana artikel boleh dicapai secara teks penuh dalam format PDF dan HTML. Bidang perkara meliputi: Computer Science, Engineering, Material Science.


SpringerLink (Abstract Only)
SpringerLink merupakan salah satu pusat akses untuk penyelidik dalam bidang sains, teknologi dan perubatan. .

Thomson Innovation

Thomson Innovation®, merupakan platform kerjasama utama bagi harta intelek yang membolehkan pengguna mempercepatkan penyelidikan dan menyediakan keputusan harta intelek dengan tepat. Ia menggabungkan kandungan yang relevan, analisis yang tepat dan visual yang membantu serta mudah digunakan. (permohonan kata laluan)

Wiley Online Library
Mula diperkenalkan dalam tahun 1997 dan dilancarkan secara komersil pada bulan Januari 1999, Wiley Online Library merupakan sumber maklumat terkemuka dan antarabangsa yang mempunyai kandungan berkualiti yang mempromosikan penemuan saintifik, teknikal, perubatan dan penyelidikan professional. Kini, lebih separuh daripada jurnal terbitan Wiley dalam Wiley Online Library telah diubah dalam format digital dari tahun 1799 dan seterusnya. Bidang perkara meliputi: Business, Chemistry, Computer Science, Earth and Environmental Science, Education, Engineering, Humanities and Social Sciences, Law, Life Sciences, Mathematics and Statistics, Medical, Veterinary and Health Sciences, Physics and Astronomy, Polymers and Material Sciences, Psychology.